หนังสือ รักลูกใหญ่ของลูกไก่ตัวเล็ก

ชื่อผลงาน : หนังสือ รักลูกใหญ่ของลูกไก่ตัวเล็

ผู้เขียน : ปรีดา ปัญญาจันทร์

สำนักพิมพ์ : คิดบวก

เรื่องย่อ : นิทานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ให้เด็ก ๆ เรียนรู้การอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความรัก ความเข้าใจ ภายใต้การสอดแทรกเนื้อหาที่มีความเด่นชัด เรื่อง “ความกตัญญู”