หนังสือ แม่รักลูกนะ

ชื่อผลงาน : หนังสือ แม่รักลูกนะ

ผู้เขียน : สันติภาพ ก่อเจริญวัฒน์

สำนักพิมพ์ : บริษัท 95 สกรีน จำกัด

เรื่องย่อ : หนังสือที่แสดงออกทางความรักในรูปแบบการใช้ด้อยค่า การใช้เวลาที่มีคุณภาพ การดูแลและให้ความช่วยเหลือ การใช้สัมผัสทางกาย และการให้ของขวัญแทนใจ ด้วยถ้อยคําบอกรักสั้น ๆ เพียง 4 พยางค์ เล่นไปกับเสียงของแม่สัตว์ที่บอกรักลูก