หนังสือ โอ๊ะโอ! ขอโทษนะ

ชื่อผลงาน : หนังสือ โอ๊ะโอ! ขอโทษนะ

ผู้เขียน : สุภาวดี หาญเมธี

สำนักพิมพ์ : นานมีบุ๊คส์

เรื่องย่อ : ไม่ว่าใครได้อ่านนิทาน “โอ๊ะโอ! ขอโทษนะ” จะเด็กจะผู้ใหญ่ อ่านแล้วจะสบายใจ ไปกับความน่ารักน่าเอ็นดูของมวลผักทั้งหลาย ที่อยู่ร่วมกันค่อนข้างหนาแน่น และยังมีข้อจำกัดที่ยากจะหลบหลีกไปไหนได้ “โอ๊ะโอ! ขอโทษนะ” เป็นนิทานที่น่ารัก ดีทั้งการลำดับเรื่อง การเลือกใช้ถ้อยคำ และภาพวาดที่ชวนดูไปเสียทุกรายละเอียด จะช่วยเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดประตูสู่ความเข้าใจนามธรรมได้โดยไม่ยาก