หอการค้าจังหวัดระยอง

จ. ระยอง

ที่อยู่ : 88/8 หมู่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

ข้อมูลชุมชน/หน่วยงาน (โดยย่อ)

หอการค้าจังหวัดระยองมีวิสัยทัศน์และพันธกิจในการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกัน โดยได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมอย่างชัดเจน เกิดการขับเคลื่อนงานที่สำคัญคือการจัดแสดงไฟเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านลาย “อัตลักษณ์ ระยอง (DNA ระยอง)” ประจำปี 2566 ในรูปแบบของโคมไฟลวดลายอัตลักษณ์ระยอง รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนออกคูหาแสดงสินค้า โดยมีการนำความรู้ทางศิลปะร่วมสมัยมาออกแบบ สามารถเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างน่าชื่นชม

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่