เรือนจำอำเภอนางรอง

จ. บุรีรัมย์

ที่อยู่ : เรือนจำอำเภอนางรอง 107 หมู่12 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ข้อมูลชุมชน/หน่วยงาน (โดยย่อ)

“โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์” (เรือนจำต้นแบบ โคก หนอง นาโมเดล) ศูนย์การเรียนรู้ในโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว คือความภูมิใจของเจ้าหน้าที่และนักโทษแห่งเรือนจำนางรอง เพราะศูนย์การเรียนรู้เชิงเกษตรแห่งนี้ เปรียบเสมือนประตูแห่งโอกาสให้นักโทษเด็ดขาดที่ใกล้พ้นโทษ มีความประพฤติดี ได้รับโอกาสฝึกอบรมทฤษฏีและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อพ้นโทษออกไปแล้วยังสามารถประกอบอาชีพสุจริต เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ นอกจากนั้นศูนย์แห่งนี้ ยังเปิดให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่