เรื่องเล่าชาวเรือนจำ

ชื่อผลงาน : เรื่องเล่าชาวเรือนจำ

ผู้ผลิต : กรมราชทัณฑ์

ช่องทางการเผยแพร่ : Facebook ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์

แนวคิด (concept) : เรื่องเล่าชาวเรือนจํา ช่องทางการเล่าเรื่องและข้อมูลข่าวสาร ที่เป็น ประโยชน์ให้กับผู้ต้องขังภายในเรือนจำ ตลอดจนสร้างการรับรู้กับ ประชาชนภายนอก ต่อการสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นกับผู้ต้องขัง ระหว่างต้องโทษ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม “คืนคนดีสู่สังคม”

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่