โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่

จ. เชียงใหม่

ที่อยู่ : 253 หมู่ 16 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110

ข้อมูลชุมชน/หน่วยงาน (โดยย่อ)

การสร้างคนให้มีจิตสาธารณะควรปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์ ดังเช่นหลากหลายโครงการที่เกิดขึ้นในโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ เช่น โครงการอาสาสมัครตัวน้อยฝ่ายจริยธรรม ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาอันเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนและคุณครู นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเยี่ยมครอบครัวบุญคุณและบ้านพักคนชรา เด็กๆ จะได้เยี่ยมเยียน และช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ แก่ผู้สูงวัย โดยพื้นที่ของโครงการนี้มีทั้งในเขต จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย ทุกจิตอาสาที่ทำไปล้วนสร้างให้เด็กๆ มีจิตใจของผู้ให้โดยสมบูรณ์

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่