โรงเรียนวังไพรวิทยาคม

จ. สระแก้ว

ที่อยู่ : 100 หมู่ 11 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250

ข้อมูลชุมชน/หน่วยงาน (โดยย่อ)

โรงเรียนวังไพรวิทยาคม สามารถส่งต่อคุณลักษณะของโรงเรียนคุณธรรมให้โรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่ได้อย่างกว้างขวาง เพราะมีโครงการอันสำคัญ คือการพัฒนาศักยภาพกลไกและขยายผลพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม สู่กระบวนการรับรองมาตรฐานด้วย “กระบวนการโค้ช” โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมฯ จนมั่นใจในมาตรฐานแล้ว ได้ขยายไปสู่เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมรุ่นใหม่ๆ ด้วยกระบวนการโค้ชหรือการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้มีโรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ส่งต่อพฤติกรรมเชิงบวกได้อย่างมั่นใจในมาตรฐาน

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่