ชื่อผลงาน : ละครสั้นคุณธรรมสอนใจ ตอน บูลลี่ ผู้ผลิต : ลาดพร้าว – วังหิน 11 Channel แนวคิด (concept) : คลิปสั้นสอนใจเรื่องการบูลลี่ หรือการกลั่นแกล้งผู้อื่นให้เสียหาย อับอาย และเป็นทุกข์ โดยการกระทำ คำพูด การกีดกันทางสังคม หรือผ่านช่องทางโซเชียลที่เรียกว่า Cyberbullying คลิปดังกล่าวสะท้อนให้ผู้ชมได้รู้จักเรื่องของกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์แล้ว และการป้องกันตัวเองเบื้องต้น เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการบูลลี่ คือ การสร้างความมั่นใจให้ตัวเอง เห็นคุณค่าในตัวเอง และเชื่อมั่นว่าไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว...
ชื่อผลงาน : True Hero คนธรรมดาหัวใจไม่ธรรมดา : ตอนที่ 1 ไรเดอร์อาสาส่งยา ผู้ผลิต : บริษัท บุญมีฤทธิ์ มีเดีย จำกัด แนวคิด (concept) : คลิปสั้นที่นำเสนอเรื่องราวของคนธรรมดาที่ไม่มีตำแหน่งหน้าที่ ไม่ได้มีฐานะร่ำรวย แต่มีหัวใจที่อยากช่วยเหลือผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ช่วงโควิด 19 ระบาด พวกเขาเหล่านี้มีทั้งพระสงฆ์ อดีตนักโทษ มนุษย์เงินเดือน พยาบาล และคนพิการ ด้วยความเชื่อที่ว่า...
ชื่อผลงาน : วันรวมญาติ อะเกน ผู้ผลิต : Salmon House แนวคิด (concept)  : ไวรัลคลิปสุดปัง กับผลงานแบบ Sketch Comedy ที่หยิบปัญหา Generation Gap ที่เกิดขึ้นจริงในหลายๆ ครอบครัวและวงญาติ ทั้งในประเด็นของการสื่อสาร การใช้คำพูด การนึกถึงจิตใจของคนอื่น การพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้คนต่างรุ่นสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข รวมถึงการทิ้งประเด็นเก๋ๆ ว่า ไม่มีใครแก่เกินเทคโนโลยี ผู้สูงวัยยังมีความสามารถที่จะเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะดิจิทัลได้อีกด้วย ลิงค์ตัวอย่างผลงาน :...