ชื่อรายการ : รายการห้องรับแขก สวีทเอฟเอ็ม สถานี : FM 89.5 MHz ความยาวของรายการ : ๓๐ นาที แนวคิด (Concept) : รายการห้องรับแขก สวีทเอฟเอ็ม เป็นรายการวิทยุเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟัง ภายใต้สโลแกน “รู้จากปากถามจากใจ” โดย อรอุมา เกษตรพืชผลผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อมวลชน ในรูปแบบรายการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพด้านต่างๆ เน้นการสื่อสารเนื้อหาอย่างตรงไปตรงมา ที่ให้สาระควบคู่ความเพลิดเพลินมีความชัดเจน เป็นรูปธรรม เข้าใจง่าย...
ชื่อรายการ : รายการ GIVE NEVER STOP มอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต สถานี : รายการข่าวจราจร สวพ.FM91 ความยาวของรายการ : ตลอด ๒๔ ชั่วโมง แนวคิด (Concept) : สวพ.FM91 เริ่มโครงการ “GIVE NEVER STOP มอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต”มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบัน จากจุดเริ่มต้นแห่งการให้...
ชื่อผลงาน : เชิญอริยมรรค เจ้าของผลงาน : โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม โดย หน่วยงานทรูปลูกปัญญา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คำร้อง : กวีนิพนธ์ พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) แนวคิด (Concept) :  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________            
ชื่อผลงาน : ด้วยใจรัก เจ้าของผลงาน / คำร้อง / ทำนอง : นายวีระ มนตรีวงษ์ แนวคิด (Concept) :  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
ชื่อผลงาน : แสงศรัทธา เจ้าของผลงาน : ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คำร้อง : อาจารย์ ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, อาจารย์ วรารีย์ นิลโกศล สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,นายคมกฤต ก้อนแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ จังหวัดเชียงราย ทำนอง : นายวัชระ นึกไฉน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ...
ชื่อผลงาน : โปรโมชั่นที่ดีที่สุด I Air Asia เจ้าของผลงาน : JourneyD บริษัท ไทยแอร์เอเชีย ผู้ผลิต : บริษัท ชูใจ กะ กัลยาณมิตร จำกัด แนวคิด (Concept) : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย แต่ก็เป็นอุตสาหกรรมหลักที่ทำลายสิ่งแวดล้อมเมืองไทยเช่นกัน Air Asia จึงอยากรับผิดชอบที่เป็นส่วนหนึ่งในการพานักท่องเที่ยว ไปทำลายแหล่งธรรมชาติ งานโฆษณาชิ้นนี้...
ชื่อผลงาน : คุณเคย Bully ใครหรือเปล่า? I ความสุขประเทศไทย เจ้าของผลงาน : ความสุขประเทศไทยและธนาคารจิตอาสา ผู้ผลิต : บริษัท ชูใจ กะ กัลยาณมิตร จำกัด แนวคิด (Concept) : บ่อยครั้งที่คนเราชอบด่วนตัดสินคนที่เราไม่รู้จักจากการมองแค่ภายนอก จากนั้นก็สรุปว่าเขาต้องเป็นคนนิสัยแบบนั้นแบบนี้ โครงการความสุขประเทศไทย อยากจะพิสูจน์ให้เห็นว่า ถ้าคนเราได้มารู้จักและเข้าใจกันที่ข้างในจริง ๆ รู้จักที่มาที่ไปของชีวิตคนอื่น และเข้าใจความทุกข์ที่เขามีตั้งแต่แรก เราก็คงจะตัดสินกันที่เปลือกนอกน้อยลงจริงรึเปล่า?...
ชื่อผลงาน : ไฟ-ฟ้า by TMB/เด็กธรรมดา…คือสิ่งที่สวยงาม เจ้าของผลงาน : TMB Foundation มูลนิธิทีเอ็มบีเพื่อจุดประกายเยาวชน ผู้ผลิต : บริษัท ชูใจ กะ กัลยาณมิตร จำกัด แนวคิด (Concept) : สังคมมักจะให้คุณค่ากับเด็กที่เก่ง เด็กที่มีความสามารถ ว่าเป็นเด็กที่ดี แต่สำหรับศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า โดยทีเอ็มบี พื้นที่ที่ให้เด็ก ๆ ในชุมชนแออัดได้มาเรียนรู้ทักษะและวิชาการ มองว่าเด็กที่ดีมีคุณค่า...

Blood Hero

  • July 26, 2022
ชื่อผลงาน : Blood Hero ผู้ผลิต : เพจมนุษย์ต่างวัย แนวคิด (Concept) : เรื่องราวของกลุ่ม Blood Hero กลุ่มฮีโร่หลั่งเลือดจากชมรมผู้บริจาคโลหิต ๑๐๐ ครั้ง สภากาชาดไทย ที่มีอายุเฉลี่ย มากกว่า ๖๐ ปี บริจาคต่อเนื่องมามากกว่า ๔๐ ปี และการบริจาคเลือดของพวกเขาช่วยชีวิตคนมามากกว่า ๒๕๐๐ ชีวิต เพราะเชื่อว่า เลือดไม่ได้ช่วยแค่ต่อชีวิตของคนป่วย...
ชื่อผลงาน : ท่านจงมีน้ำใจต่อกัน ผู้ผลิต : บางรัก ชาแนล แนวคิด (Concept) : ในการอยู่ร่วมกันในสังคม หากเรามีน้ำใจให้กับผู้อื่น เราจะไม่ขัดสนสิ่งดีใด ๆ เลย ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________