ชื่อผลงาน :  เสื้อเหลืองของพ่อ คำร้องและทำนอง : ครูสุพัฒน์ ศรีกงพาน ขับร้องและเรียบเรียง :  นายอริญชัย บุญจันทร์ แนวคิด (concept) : บทเพลงที่สะท้อนถึงความคิดถึงที่มีของพสกนิกรไทย ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 การตั้งปณิธาน และการเชิญชวนคนไทยมาร่วมกันสานต่องานการพัฒนาประเทศไทยของพระองค์ และตั้งใจทำความดี เพื่อประเทศไทยของเรา ลิงค์ตัวอย่างผลงาน : คลิกที่นี่

เปรตกรรม

  • September 10, 2022
ชื่อผลงาน : บทเพลง เปรตกรรม เจ้าของผลงาน : วีฮอม เรียวแมน คำร้องและทำนอง : นายภาสกร บาลไธสง เรียบเรียง : นายจักรี อบมา แนวคิด (concept) : บทเพลงที่มีเนื้อเพลงสะท้อนจากความเชื่อเรื่อง “เปรต” ว่าเป็นวิญญาณของอสูรตัวโต ผอมโซ ปากจู๋ มือเท้าใหญ่ ต้องทรมานเพื่อรับผลจากการทำกรรมเลวในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ด้วยเนื้อร้องและดนตรีที่โหยหวน ทำให้ “เปรตกรรม” เป็นบทเพลงที่สามารถเตือนใจใครหลายๆ คนให้กลัวการทำบาปกรรม...
ชื่อผลงาน : บทเพลง คุณธรรมคุณทำได้ เจ้าของผลงาน : บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) แนวคิด (concept) : บทเพลงที่สื่อสารถึงคนฟัง ว่า คุณธรรม ความพอเพียง ความมีวินัย ความสุจริต จิตอาสา ความกตัญญู และจิตสำนึกที่ดี จะสร้างให้สังคมไทยของเราเป็นสังคมที่ดีและน่าอยู่ โดยคุณธรรมเหล่านี้ เป็นสิ่งที่คนทุกคนสามารถทำได้ เพียงมีความตั้งใจ และความมุ่งหวังให้สังคมของเราดีขึ้น ลิงค์ตัวอย่างผลงาน : คลิกที่นี่