ชื่อรายการ : รายการสโมสรวัฒนธรรม สถานี : สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ AM 981 KHz. ความยาวของรายการ : 30 นาที แนวคิด (Concept) : รายการสโมสรวัฒนธรรม เป็นรายการวิทยุ ซึ่งนำเสนอเนื้อหาบูรณาการทางวัฒนธรรมใน 4 ด้านคือ ศาสนา การศึกษา วิถีชีวิตและศิลปะ ดำเนินรายการโดย อาจารย์วิษณุ เอมปราณีตร์ ประธานที่ปรึกษาหอศิลป์พุทธะ...
ชื่อรายการ : รายการห้องรับแขก สวีทเอฟเอ็ม สถานี : FM 89.5 MHz ความยาวของรายการ : 30 นาที แนวคิด (Concept) : รายการห้องรับแขก สวีทเอฟเอ็ม เป็นรายการวิทยุเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟัง ภายใต้สโลแกน “รู้จากปากถามจากใจ” โดย อรอุมา เกษตรพืชผลผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อมวลชน ในรูปแบบรายการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพด้านต่างๆ เน้นการสื่อสารเนื้อหาอย่างตรงไปตรงมา ที่ให้สาระควบคู่ความเพลิดเพลินมีความชัดเจน เป็นรูปธรรม เข้าใจง่าย...
ชื่อรายการ : รายการ GIVE NEVER STOP มอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต สถานี : รายการข่าวจราจร สวพ.FM91 ความยาวของรายการ : ตลอด 24 ชั่วโมง แนวคิด (Concept) : สวพ.FM91 เริ่มโครงการ “GIVE NEVER STOP มอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต”มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน จากจุดเริ่มต้นแห่งการให้...