ชื่อผลงาน : รายการนิทานตื่นนอน ตอน หมูสามัคคี ช่องทางออกอากาศ : ผู้ผลิต : บริษัท มิราเคิล มัชรูม จำกัด และศูนย์สื่อสาธารณะเพื่อเด็กและครอบครัว เรื่องย่อ  : หมูสามัคคีเป็นเรื่องราวของหมูสามพี่น้อง ที่ไม่สามัคคีกันจนเกิดเรื่อง แต่สุดท้ายเมื่อคิดได้ ก็ปรับปรุงตัวอยู่ด้วยกัน เคารพกันและกัน ฟังกันและกัน ผลงานชิ้นนี้ เป็นรายการเด็ก ที่ปลูกฝังคุณธรรมในการเรื่องของความสามัคคี ความรักในครอบครัว และการเคารพในความแตกต่างทางความเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของคนในสังคม
ชื่อผลงาน : รายการมหาอำนาจบ้านนา ตอน “ยุ้ย” เกษตรกรนักสู้… สู่ Farm To Table ช่องทางออกอากาศ : ผู้ผลิต : นายพิสุทธิ์ มหพันธ์ เรื่องย่อ  : เรื่องราวของ “ยุ้ย” จากอดีตเด็กไม่เรียนต่อ โดนคนรอบข้างต่อว่าจนกลายเป็นโรคซึมเศร้า แต่ด้วยความใฝ่รู้ ทำให้เธอมีโอกาสได้ไปเรียนรู้การทำเกษตรในประเทศญี่ปุ่น เมื่อกลับมายุ้ยมีแนวคิดที่ว่า การผลิตสินค้าเองจะต้องทำอย่างไรให้สินค้านั้นมีกำไร รายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน ผลงานนี้ ได้นำเสนอภาพของความสุข...
ชื่อผลงาน : รายการคนค้นฅน ตอน ผู้กองสุชาติ ผู้พิทักษ์ความยุติธรรม ช่องทางออกอากาศ : ผู้ผลิต :  บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เรื่องย่อ  : รายการที่นำเสนอเรื่องราวของ ร.ต.อ.สุชาติ มีชะคะ”  หรือ “ผู้กองชาติ” ตำรวจน้ำดี ผู้มีความตงฉิน  และเป็นทั้ง “พลเมืองดี” ผู้ยึดมั่นในความถูกต้องและความเป็นธรรม นอกจากนั้น ในฐานะของการเป็นประชาชนคนหนึ่ง หากเขาพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชัน การกระทำที่ไม่ถูกต้อง และนำมาซึ่งความเดือดร้อนต่อส่วนรวม...