ธรรม Life

  • July 26, 2022
ชื่อผลงาน : ธรรม Life ผู้ผลิต : มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ แนวคิด (Concept) : “ธรรมlife” รายการที่จะใช้ธรรมะ มาช่วยแก้ปัญหาชวนปวดหัวในชีวิตประจำวัน นำโดย พี่อ้อม สุนิสา และพระอาจารย์ พร้อมเปิดมุมมองใหม่ให้เห็นว่า ธรรมะไม่ใช่เรื่องเข้าใจยาก และใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิด          
ชื่อผลงาน : แพลตฟอร์ม เปิดใจ ผู้ผลิต : บริษัท มายด์เซ็ทเมคเกอร์ จำกัด แนวคิด (Concept) : “เปิดใจ” แพลตฟอร์มให้ความรู้ พาคุณครูมา ‘เข้าใจ’ หลักจิตวิทยาเชิงบวก โดยคุณครูสามารถเข้ามารับชม interactive video จำลองสถานการณ์พบบ่อยในห้องเรียน และเลือกวิธีที่จะตอบสนองกับเหตุการณ์นั้น ๆ จากนั้น video clip จะแสดงผลกระทบจากการกระทำ ซึ่งจะช่วยให้คุณครูเห็นว่า การตอบสนองแต่ละรูปแบบส่งผลกระทบต่อจิตใจเด็กอย่างไรบ้าง...
ชื่อผลงาน : สารคดี หัวใจตื่นรู้ ผู้ผลิต : มูลนิธิสหธรรมิกชน แนวคิด (Concept) : ” หัวใจตื่นรู้ ” สารคดีตื่นรู้เรื่องแรกของไทย สัมผัสความเข้าใจที่ลึกซึ้งและรับแรงบันดาลใจมากมาย จากการ แบ่งปันประสบการณ์ตื่นรู้ของเหล่าอาจารย์ที่ผู้คนให้ความเคารพนับถือมากมายหลายท่าน ที่พร้อมเปิดเผยการ “ตื่นรู้” สู่ “ความเป็นหนึ่งเดียวกัน” ซึ่งเป็นเนื้อหาที่มีคุณค่า และน่าสนใจอย่างมาก และถูกต่อยอดมาจากหนังสือ “หัวใจตื่นรู้” We Oneness จึงได้จัดทำ สารคดี...