ชื่อผลงาน :  รายการประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจ ผู้ผลิต : ออกอากาศผ่านทาง เฟซบุ๊คเพจ Change Family ช่องทางการเผยแพร่ :  แนวคิด (concept) : นำเสนอถึงเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ “จากเณรน้อยธรรมดา สู่พระจิตอาสาพัฒนาบวร” แบบอย่างการทำงานด้านพัฒนาเยาวชน โดยใช้คุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัยรับผิดชอบ สุจริต จิตสาธารณะ และกตัญญู สู่การปฏิบัติในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม
ชื่อผลงาน : คำพูดสื่อรักสำหรับผู้สูงวัย ผู้ผลิต : เฟซบุ๊คเพจ สุขสูงวัย ใจลั้ลลา โดย บริษัท 1924 สตูดิโอ จำกัด ช่องทางการเผยแพร่ : แนวคิด (concept)  : ลูกหลานในบ้านเปรียบเสมืองพื้นที่เชิงบวก ในฐานะ “คนรู้ใจ” ของผู้สูงอายุ “คำพูด” จึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น ยิ่งคำพูดที่มาจากความรัก ยิ่งส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความสุข รู้สึกมีคุณค่า เป็นคนสำคัญ มีพลังบวก...