ชื่อผลงาน : วัยแสบสาแหรกขาด โครงการ 2 ช่องทางออกอากาศ : สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เรื่องย่อ : วัยแสบสาแหรกขาด โครงการ 2 ฟังเสียงจากข้างในแล้วเราจะเข้าใจกันมากขึ้นคำแนะนำจากครูทราย (จ๊ะ จิตตาภา) ยังคงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ ผอ.กร ชวนากร เปี่ยมคุณ (อาเล็ก ธีรเดช) ผุดไอเดียเสนอการเรียนแบบใหม่เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนครูพรรณี รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ (รัดเกล้า อามระดิษ) ขอคัดค้านไม่เห็นด้วยกลายเป็นไม้เบื่อไม้เมา...
ชื่อผลงาน : ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง ช่องทางออกอากาศ : สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เรื่องย่อ : แนวคิดการสร้างละครเรื่องนี้ ชุดาภา จันทเขตต์ ได้รับแรงบันดาลใจจาก “หมอสมหมาย” แห่งสิงห์บุรี คุณหมอแผนปัจจุบัน ที่ไปศึกษาเรื่องสมุนไพรไทยที่ชุดาภาได้ไปทำการรักษา เห็นว่าแนวคิดเรื่องภูมิปัญญาไทย มรดกของไทยเป็นที่น่าสนใจ โดยให้มีฉากหลังอยู่ในปี พ.ศ. 2419 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนำเสนอมิติความเป็นไทยผ่านแพทย์แผนไทยโบราณ ที่สืบทอดมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานี ด้านการเขียนบท วิธีการเลือกโรคในเรื่อง...
ชื่อผลงาน : ปลายจวัก ช่องทางออกอากาศ : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เรื่องย่อ : “อันรสทิพย์สํารับตํารับลักษณ์ มรดกควรค่าจักสานสืบไว้ สมคุณค่าเสริมส่งดํารงไทย อุดมไว้ด้วยรสชาติแห่งชาติพันธุ์”ละครที่นําเสนอ วัฒนธรรมอาหารไทยที่มีอัตลักษณ์ อันวิจิตร สะท้อนวิถีชีวิตในยุคสมัยตามประวัติศาสตร์สอดแทรก ความสนุกที่เล่าผ่านชะตาชีวิตของตัวละครและบริบทสังคมในสมัยรัชกาลที่ 5 เรือนคุณหลวงพิชัยธานี ริมคุ้งน้ำคลองอัมพวา พ.ศ. 2518 ภายในครัว คุณช้อย ภรรยาเอกผู้ดีอัมพวากําลัง กํากับการครัวรอรับคุณหลวงชลธารพฤฒิไกร สามีที่กําลังเดินทางกลับทางเรือจากการทําราชการที่นครศรีธรรมราชอย่างสุดฝีมือ   โดยมี คุณกล้า บุตรชายคนโตวัย...