ชื่อผลงาน :  Tea Box ชายชรากับหมาบ้า ช่องทางออกอากาศ :  เรื่องย่อ  : เรื่องราวการคลี่คลายปมความขัดแย้ง ระหว่างชายสูงวัยกับเพื่อนบ้านหนุ่ม ที่เริ่มจากเหตุเดือดร้อนรำคาญ จนพัฒนาความสัมพันธ์ ด้วยการเรียนรู้ ช่วยเหลือ แบ่งปัน ห่วงใย ผูกพัน และวางใจให้กันและกันในที่สุด เรื่องราวในละครเป็นพลังชีวิตที่หนุนให้แต่ละคนแต่ละวัยได้ลุกขึ้นยืนหยัดมีชีวิตและก้าวเดินต่อไป นำเสนอเรื่องราวได้คมชัด คลี่ปมจากความขัดแย้งสู่วิถีแห่งความสุข ได้อย่างสอดคล้อง อีกทั้งยังตอบโจทย์ประเด็นร่วมสมัย Generation Gap อีกด้วย

Bangkok Zero

  • September 10, 2022
ชื่อผลงาน : Bangkok Zero ช่องทางออกอากาศ :  PPTV 36 เรื่องย่อ  : ซีรีส์เพื่อฝ่าวิกฤต Fake News ที่แพร่ระบาดมากที่สุดในโลกโซเชียลปัจจุบัน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทยยุคใหม่ โดยเรื่องราวสื่อสารที่ทันสมัย ตรงกับสถานการณ์ มีการใช้ภาษาวัยรุ่น เพื่อสื่อสารให้ตรงเป้าหมายที่ต้องการสื่อสารด้วย เพื่อให้ผู้ชมได้ฉุกคิดว่า “Bangkok Zero บางกอก ซีโร่ เพราะสิ่งที่คุณเห็นหรือได้ยินอาจไม่ใช่ความจริงเสมอไป…?”
ชื่อผลงาน : มนต์รักหนองผักกะแยง ช่องทางออกกาศ :  เรื่องย่อ  : ละครสะท้อนภาพวิถีชีวิตและสังคมที่เรียบง่าย สงบสุข สมาชิกชุมชนมีความใส่ใจ ดูแลทุกข์สุขซึ่งกันและกัน พร้อมเปิดกว้างให้คนทุกช่วงวัยได้มีพื้นที่ร่วมคิด ร่วมทำงาน ร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามความถนัดและมิติที่ตนสนใจ ให้ภาพของเศรษฐกิจหมุนเวียนของชุมชน คนรุ่นใหม่ที่ต้องการกลับบ้านเกิด การระดมความคิด ประสบการณ์ และมุมมองที่แตกต่าง หลากหลาย สร้างชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่ตอบโจทย์ตนเองและสมาชิกคนอื่นๆ เสริมพลังชีวิตในการอยู่ร่วมกันและเแบ่งปันกันในสังคม เป็นตัวอย่างที่ท้าทายและสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ทั้งระดับ บุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม