ชื่อผลงาน : โปรโมชั่นที่ดีที่สุด I Air Asia เจ้าของผลงาน : JourneyD บริษัท ไทยแอร์เอเชีย ผู้ผลิต : บริษัท ชูใจ กะ กัลยาณมิตร จำกัด แนวคิด (Concept) : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย แต่ก็เป็นอุตสาหกรรมหลักที่ทำลายสิ่งแวดล้อมเมืองไทยเช่นกัน Air Asia จึงอยากรับผิดชอบที่เป็นส่วนหนึ่งในการพานักท่องเที่ยว ไปทำลายแหล่งธรรมชาติ งานโฆษณาชิ้นนี้...
ชื่อผลงาน : คุณเคย Bully ใครหรือเปล่า? I ความสุขประเทศไทย เจ้าของผลงาน : ความสุขประเทศไทยและธนาคารจิตอาสา ผู้ผลิต : บริษัท ชูใจ กะ กัลยาณมิตร จำกัด แนวคิด (Concept) : บ่อยครั้งที่คนเราชอบด่วนตัดสินคนที่เราไม่รู้จักจากการมองแค่ภายนอก จากนั้นก็สรุปว่าเขาต้องเป็นคนนิสัยแบบนั้นแบบนี้ โครงการความสุขประเทศไทย อยากจะพิสูจน์ให้เห็นว่า ถ้าคนเราได้มารู้จักและเข้าใจกันที่ข้างในจริง ๆ รู้จักที่มาที่ไปของชีวิตคนอื่น และเข้าใจความทุกข์ที่เขามีตั้งแต่แรก เราก็คงจะตัดสินกันที่เปลือกนอกน้อยลงจริงรึเปล่า?...
ชื่อผลงาน : ไฟ-ฟ้า by TMB/เด็กธรรมดา…คือสิ่งที่สวยงาม เจ้าของผลงาน : TMB Foundation มูลนิธิทีเอ็มบีเพื่อจุดประกายเยาวชน ผู้ผลิต : บริษัท ชูใจ กะ กัลยาณมิตร จำกัด แนวคิด (Concept) : สังคมมักจะให้คุณค่ากับเด็กที่เก่ง เด็กที่มีความสามารถ ว่าเป็นเด็กที่ดี แต่สำหรับศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า โดยทีเอ็มบี พื้นที่ที่ให้เด็ก ๆ ในชุมชนแออัดได้มาเรียนรู้ทักษะและวิชาการ มองว่าเด็กที่ดีมีคุณค่า...