ขอบคุณทุกพลังใจ สู้ไปด้วยกัน

    • ปี 2564, สาขาสื่อโฆษณา ปี2564

ชื่อผลงาน : ขอบคุณทุกพลังใจ สู้ไปด้วยกัน
เจ้าของผลงาน : Grab Thailand
ผู้ผลิต :
Grab Thailand
แนวคิด (concept) : ผลงานโฆษณาสร้างแรงบันดาลใจ ที่มีสารหลักที่ต้องการจะสื่อ คือ “ขอบคุณทุกพลังใจ” ที่ส่งให้กันในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ขอบคุณคนไทยที่คอยให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แม้ในวันที่เหนื่อยล้า โดยผู้สร้างโฆษณาจะขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งต่อพลังใจต่อไป ด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ที่ไม่สามารถนับเป็นตัวเลขได้ เพื่อให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ลิงค์ตัวอย่างผลงาน : คลิกที่นี่