คำพูดสื่อรักสำหรับผู้สูงวัย

    • ปี 2564, สาขาสื่อดิจิทัล ปี2564

ชื่อผลงาน : คำพูดสื่อรักสำหรับผู้สูงวัย
ผู้ผลิต : บริษัท 1924 สตูดิโอ จำกัด
ช่องทางการเผยแพร่ : เฟซบุ๊คเพจ สูงวัย ใจลั๊ลลา
แนวคิด (concept)  : ลูกหลานในบ้านเปรียบเสมืองพื้นที่เชิงบวก ในฐานะ “คนรู้ใจ” ของผู้สูงอายุ “คำพูด” จึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น ยิ่งคำพูดที่มาจากความรัก ยิ่งส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความสุข รู้สึกมีคุณค่า เป็นคนสำคัญ มีพลังบวก ยิ้มแย้มแจ่มใจ มีความสุข ชุ่มชื่นหัวใจ นำไปสู่การมีสุขภาพกายและใจที่ดี

ลิงค์ตัวอย่างผลงาน : คลิกที่นี่