คุณเคย Bully ใครหรือเปล่า? | ความสุขประเทศไทย

    • ปี 2563, สาขาสื่อโฆษณา ปี2563

ชื่อผลงาน : คุณเคย Bully ใครหรือเปล่า? I ความสุขประเทศไทย

เจ้าของผลงาน : ความสุขประเทศไทยและธนาคารจิตอาสา

ผู้ผลิต : บริษัท ชูใจ กะ กัลยาณมิตร จำกัด

แนวคิด (Concept) : บ่อยครั้งที่คนเราชอบด่วนตัดสินคนที่เราไม่รู้จักจากการมองแค่ภายนอก จากนั้นก็สรุปว่าเขาต้องเป็นคนนิสัยแบบนั้นแบบนี้ โครงการความสุขประเทศไทย อยากจะพิสูจน์ให้เห็นว่า ถ้าคนเราได้มารู้จักและเข้าใจกันที่ข้างในจริง ๆ รู้จักที่มาที่ไปของชีวิตคนอื่น และเข้าใจความทุกข์ที่เขามีตั้งแต่แรก เราก็คงจะตัดสินกันที่เปลือกนอกน้อยลงจริงรึเปล่า? เราจึงพาคนที่มักจะถูกสังคมตัดสินอย่างเช่น เด็กช่างกล ผู้หญิงกลางคืน เพศที่สาม คนที่สักเต็มตัว ผู้ติดเชื้อ HIV ฯลฯ มาทดลองทำความรู้จัก และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่น ๆ ในสังคม ก่อนที่แต่ละคนจะออกมาบอกว่าพวกเขาคือใคร และเมื่อพวกเขาได้มารับฟังกันด้วยใจกันจริง ๆ ต่างคนก็ต่างได้เห็นความเป็นคนที่มองทะลุเปลือกนอกเข้าไป