ด้วยใจรัก

    • ปี 2563, สาขาบทเพลง ปี2563

ชื่อผลงาน : ด้วยใจรัก

เจ้าของผลงาน / คำร้อง / ทำนอง : นายวีระ มนตรีวงษ์

แนวคิด (Concept) : 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________