ท่านจงมีน้ำใจต่อกัน

    • คลิปวิดีโอสั้นที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย ปี2563, ปี 2563

ชื่อผลงาน : ท่านจงมีน้ำใจต่อกัน

ผู้ผลิต : บางรัก ชาแนล

แนวคิด (Concept) : ในการอยู่ร่วมกันในสังคม หากเรามีน้ำใจให้กับผู้อื่น เราจะไม่ขัดสนสิ่งดีใด ๆ เลย

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________