ธรรม Life

    • ปี 2563, สาขาสื่อดิจิทัล ปี2563

ชื่อผลงาน : ธรรม Life

ผู้ผลิต : มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

แนวคิด (Concept) : “ธรรมlife” รายการที่จะใช้ธรรมะ มาช่วยแก้ปัญหาชวนปวดหัวในชีวิตประจำวัน นำโดย พี่อ้อม สุนิสา และพระอาจารย์ พร้อมเปิดมุมมองใหม่ให้เห็นว่า ธรรมะไม่ใช่เรื่องเข้าใจยาก และใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิด