เสื้อเหลืองของพ่อ

    • ปี 2564, สาขาบทเพลง ปี2564

ชื่อผลงาน :  เสื้อเหลืองของพ่อ
คำร้องและทำนอง : ครูสุพัฒน์ ศรีกงพาน
ขับร้องและเรียบเรียง :  นายอริญชัย บุญจันทร์
แนวคิด (concept) : บทเพลงที่สะท้อนถึงความคิดถึงที่มีของพสกนิกรไทย ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 การตั้งปณิธาน และการเชิญชวนคนไทยมาร่วมกันสานต่องานการพัฒนาประเทศไทยของพระองค์ และตั้งใจทำความดี เพื่อประเทศไทยของเรา

ลิงค์ตัวอย่างผลงาน : คลิกที่นี่