พระครูปิยวรรณพิพัฒน์, ดร.

    • ประเภทบุคคล, พอเพียง