รายการท้าให้อ่าน The Reading Hero

    • ปี 2563, สาขารายการโทรทัศน์ ปี2563

ชื่อผลงาน : รายการท้าให้อ่าน The Reading Hero

ช่องทางออกอากาศ : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ผู้ผลิต : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

แนวคิด (Concept) : 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________