รายการนิทานตื่นนอน ตอน หมูสามัคคี

    • ปี 2564, สาขารายการโทรทัศน์ ปี2564

ชื่อผลงาน : รายการนิทานตื่นนอน ตอน หมูสามัคคี
ช่องทางออกอากาศ : ช่อง Thai PBS
ผู้ผลิต : บริษัท มิราเคิล มัชรูม จำกัด และศูนย์สื่อสาธารณะเพื่อเด็กและครอบครัว
เรื่องย่อ  : หมูสามัคคีเป็นเรื่องราวของหมูสามพี่น้อง ที่ไม่สามัคคีกันจนเกิดเรื่อง แต่สุดท้ายเมื่อคิดได้ ก็ปรับปรุงตัวอยู่ด้วยกัน เคารพกันและกัน ฟังกันและกัน ผลงานชิ้นนี้ เป็นรายการเด็ก ที่ปลูกฝังคุณธรรมในการเรื่องของความสามัคคี ความรักในครอบครัว และการเคารพในความแตกต่างทางความเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของคนในสังคม

ลิงค์ตัวอย่างผลงาน : คลิกที่นี่