รายการมหาอำนาจบ้านนา ตอน “ยุ้ย” เกษตรกรนักสู้… สู่ Farm To Table

    • ปี 2564, สาขารายการโทรทัศน์ ปี2564

ชื่อผลงาน : รายการมหาอำนาจบ้านนา ตอน “ยุ้ย” เกษตรกรนักสู้… สู่ Farm To Table
ช่องทางออกอากาศ : ช่อง Thai PBS
ผู้ผลิต : นายพิสุทธิ์ มหพันธ์
เรื่องย่อ  : เรื่องราวของ “ยุ้ย” จากอดีตเด็กไม่เรียนต่อ โดนคนรอบข้างต่อว่าจนกลายเป็นโรคซึมเศร้า แต่ด้วยความใฝ่รู้ ทำให้เธอมีโอกาสได้ไปเรียนรู้การทำเกษตรในประเทศญี่ปุ่น เมื่อกลับมายุ้ยมีแนวคิดที่ว่า การผลิตสินค้าเองจะต้องทำอย่างไรให้สินค้านั้นมีกำไร รายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน ผลงานนี้ ได้นำเสนอภาพของความสุข ที่มีพื้นฐานจากความมีทัศนคติที่ดี แรงสนับสนุนของครอบครัว และความพอเพียง สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในสังคมไทย

ลิงค์ตัวอย่างผลงาน : คลิกที่นี่