รายการห้องรับแขก สวีทเอฟเอ็ม

    • ปี 2563, สาขารายการวิทยุ ปี2563

ชื่อรายการ : รายการห้องรับแขก สวีทเอฟเอ็ม

สถานี : FM 89.5 MHz

ความยาวของรายการ : 30 นาที

แนวคิด (Concept) : รายการห้องรับแขก สวีทเอฟเอ็ม เป็นรายการวิทยุเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟัง ภายใต้สโลแกน “รู้จากปากถามจากใจ” โดย อรอุมา เกษตรพืชผลผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อมวลชน ในรูปแบบรายการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพด้านต่างๆ เน้นการสื่อสารเนื้อหาอย่างตรงไปตรงมา ที่ให้สาระควบคู่ความเพลิดเพลินมีความชัดเจน เป็นรูปธรรม เข้าใจง่าย ใกล้ตัวผู้ฟัง ให้เข้าใจง่าย โดย มุ่งเน้นเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังและเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม และเป็นบทพิสูจน์ของความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความพยายามและตั้งใจที่ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาหรือบังเอิญ และบางเนื้อหารายการจะมีการสัมภาษณ์พระสงฆ์ในเรื่องราวที่เน้นการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานเพื่อต่อยอดสู่คุณธรรมจริยธรรมที่สูงขึ้น