รายการ สาลิยชาดก หมอผู้โชคร้าย ชาดกว่าด้วยให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว

    • ปี 2564, สาขารายการวิทยุ ปี2564

ชื่อผลงาน : รายการ สาลิยชาดก หมอผู้โชคร้าย ชาดกว่าด้วยให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว
ช่องทางออกอากาศ : The Standard Podcast
แนวคิด (concept) : คนในโลกนี้อยากทำดี อยากเป็นคนดีทุกคน แต่เพราะไม่มีต้นแบบดีๆ เป็นแบบอย่าง จึงต่างคิดหามาตรฐานทำความดี ต่างๆ กันไป ที่พอมีปัญญาก็ทำดีถูกวิธีได้สั่งสมความดีเป็นบารมี ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นคน แต่ที่มีปัญญาน้อย เห็นผิดเป็นชอบก็หลงทาง ขาดทุนไปชาติหนึ่ง ผลงานชิ้นนี้ เป็นการนำเสนอต้นแบบการทำความดีจาก “ชาดก” เพื่อเป็นแบบอย่าง ในการศึกษาปลูกฝังศีลธรรมผ่านเรื่องราวองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งท่านยังเสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์ ให้ผู้ฟังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำความดีอย่างถูกวิธี

ลิงค์ตัวอย่างผลงาน : คลิกที่นี่