รายการ GIVE NEVER STOP มอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต

    • ปี 2563, สาขารายการวิทยุ ปี2563

ชื่อรายการ : รายการ GIVE NEVER STOP มอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต

สถานี : รายการข่าวจราจร สวพ.FM91

ความยาวของรายการ : ตลอด 24 ชั่วโมง

แนวคิด (Concept) : สวพ.FM91 เริ่มโครงการ “GIVE NEVER STOP มอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต”มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน จากจุดเริ่มต้นแห่งการให้ จนถึงวันนี้ทางโครงการฯ ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ผู้ป่วยด้อยโอกาส ด้วยการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตไปแล้วเป็นจำนวนมาก โดยเปิดรับบริจาคอุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิตคน ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางหมายเลขโทรฟรีทั่วประเทศ 1644 ทางโซเชียลมีเดีย TWITTER @FM91TRAFFICPRO ผ่านทาง FACEBOOK FANPAGE FM91TRAFFICPRO และ www.fm91bkk.comทางสวพ.FM91 ซึ่งจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างผู้บริจาคและผู้ขอรับบริจาค โดยจะให้ผู้ดำเนินรายการข่าวจราจรสวพ.FM91 ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงและประชาสัมพันธ์ผ่านทาง SOCIAL MEDIA  ของสวพ.FM91 อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนสังคมเเห่งการให้ อย่างไม่มีวันหยุด ด้วยหัวใจของจิตอาสา สวพ.FM91 เราพึ่งได้