วันรวมญาติ อะเกน

    • คลิปวิดีโอสั้นที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย ปี2564, ปี 2564

ชื่อผลงาน : วันรวมญาติ อะเกน
ผู้ผลิต : Salmon House
แนวคิด (concept)  : ไวรัลคลิปสุดปัง กับผลงานแบบ Sketch Comedy ที่หยิบปัญหา Generation Gap ที่เกิดขึ้นจริงในหลายๆ ครอบครัวและวงญาติ ทั้งในประเด็นของการสื่อสาร การใช้คำพูด การนึกถึงจิตใจของคนอื่น การพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้คนต่างรุ่นสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข รวมถึงการทิ้งประเด็นเก๋ๆ ว่า ไม่มีใครแก่เกินเทคโนโลยี ผู้สูงวัยยังมีความสามารถที่จะเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะดิจิทัลได้อีกด้วย

ลิงค์ตัวอย่างผลงาน : คลิกที่นี่