สารคดี หัวใจตื่นรู้

    • ปี 2563, สาขาสื่อดิจิทัล ปี2563

ชื่อผลงาน : สารคดี หัวใจตื่นรู้

ผู้ผลิต : มูลนิธิสหธรรมิกชน

แนวคิด (Concept) : ” หัวใจตื่นรู้ ” สารคดีตื่นรู้เรื่องแรกของไทย สัมผัสความเข้าใจที่ลึกซึ้งและรับแรงบันดาลใจมากมาย จากการ แบ่งปันประสบการณ์ตื่นรู้ของเหล่าอาจารย์ที่ผู้คนให้ความเคารพนับถือมากมายหลายท่าน ที่พร้อมเปิดเผยการ “ตื่นรู้” สู่ “ความเป็นหนึ่งเดียวกัน” ซึ่งเป็นเนื้อหาที่มีคุณค่า และน่าสนใจอย่างมาก และถูกต่อยอดมาจากหนังสือ
“หัวใจตื่นรู้” We Oneness จึงได้จัดทำ สารคดี “หัวใจตื่นรู้” คือ งานต่อยอด รวบรวม และตกผลึกความคิด และองค์ความรู้ ประเด็นเรื่อง การ “ตื่นรู้” สู่ “ความเป็นหนึ่งเดียวกัน”ออกมาในรูปแบบสารคดี รวบรวมคำสัมภาษณ์ที่เข้มข้นของเหล่าครูอาจารย์จาก New Heart New World และ We Oneness