หนังสือ เด็กชายชาวดง

    • ปี 2563, สาขาสื่อสิ่งพิมพ์ ปี2563

ชื่อหนังสือ : หนังสือ เด็กชายชาวดง

ผู้แต่ง : มาลา คำจันทร์

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง จำกัด

เรื่องย่อ :  เด็กชายผู้เติบโตมาในหมู่บ้านเล็ก ๆ ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามของหุบเขาดงดอย มีชีวิตที่ปะปนกับความเชื่อเรื่องผีสางนางพราย แต่เรียบง่ายโดยอาศัยฤดูกาลนำพาข้าวปลาอาหารมาสู่ แลกกับความขยันหมั่นทำ ชีวิตชาวดงครั้งเก่าผูกพันกับวัฒนธรรมล้านนา ประหนึ่งเป็นพิธีกรรมตกทอดต้องปฏิบัติตาม ให้ความสำคัญกับบาปบุญมากกว่าทรัพย์สินเงินทอง…