หนังสือ Water Wide Web พายเรือเก็บขยะ 7 ประเทศ

    • ปี 2563, สาขาสื่อสิ่งพิมพ์ ปี2563

ชื่อหนังสือ : หนังสือ Water Wide Web พายเรือเก็บขยะ 7 ประเทศ

ผู้แต่ง : ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ

เรื่องย่อ :   หนังสือ “Water Wide Web พายเรือเก็บขยะ 7 ประเทศ” ของอาจารย์ปริญญา คุณจะได้เห็นการปลุกมโนธรรมสำนึกของผู้คนร่วมสมัย ไม่แต่ในเมืองไทยเท่านั้น หากยังโยงใยในต่างแดนถึง 7 ประเทศ อันได้แก่ เนปาล สวีเดน แคนาดา ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย บราซิล และเปรู ให้เห็นความสำคัญของแผ่นดินและผืนน้ำ ความสำคัญของธรรมชาติและตระหนักถึง การหยุดทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ

อาจารย์ปริญญาใช้สำนวนภาษาเขียน บันทึกการพายเรือเก็บขยะอย่างเป็นวรรณกรรม สำนวนภาษาอ่านง่าย ชวนติดตามเสมือนหนึ่งผู้อ่านได้ร่วมประสบการณ์กับผู้เขียนด้วยตนเอง อ่านแล้วจะเห็นว่า บางประเทศแม่น้ำลำคลองเขาก็ใสสะอาดกว่าเรา บางแห่งก็แย่กว่าเรา นับเป็นบทเรียนให้คนไทยได้เป็นอย่างดีว่า เราอยากให้บ้านเมืองของเราเป็นเช่นไร แม้ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมของเราจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า พวกเราจะแก้ไขให้กลับมาฟื้นคืนดีอีกไม่ได้