หนุงหนิงรู้จักขอโทษ ชุด นิทานเสริมทักษะการพูด

    • ปี 2564, สาขาสื่อสิ่งพิมพ์ ปี2564

ชื่อหนังสือ: หนุงหนิงรู้จักขอโทษ ชุด นิทานเสริมทักษะการพูด
ผู้เขียน : ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา
สำนักพิมพ์ : นานมีบุ้คส์ คิดดี้
เรื่องย่อ  : “หนุงหนิงรู้จักขอโทษ” เป็นหนังสือที่ชักชวนให้เด็กๆ มีมารยาท ทั้งในการพูดและการฟัง สอนให้เด็กๆ เป็นคนสุภาพ และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ทั้งยังชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการขอโทษเมื่อทำผิด และในขณะเดียวกันเมื่อมีคนขอโทษ เราควรรับฟังและให้อภัย ซึ่งสิ่งนี้เป็นพื้นฐานที่ดีของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม