หวัง

    • ปี 2564, สาขาสื่อโฆษณา ปี2564

ชื่อผลงาน : หวัง
เจ้าของผลงาน : KBank Live 
ผู้ผลิต : KBank Live
แนวคิด (concept) : ภาพยนตร์โฆษณาที่สื่อถึงการตามหา “ความหวัง” ที่ค่อยๆ หมดไป เนื่องจากสถานการณ์ที่ยากลำบากในปัจจุบัน และจากเรื่องราวการตามหา “ความหวัง” ของชายหนุ่มในโฆษณา ก็ทำให้เรามองเห็นถึงแง่มุมดีๆ อีกหลายมุมที่เราอาจจะหลงลืมมันไป ไม่ว่าจะเป็น การให้ การส่งต่อกำลังใจ การมองโลกในแง่ดี ซึ่งภาพเหล่านี้ ทำให้ผู้ชมผลงานโฆษณาชิ้นนี้ได้มีรอยยิ้ม และเกิดเป็นเมล็ดพันธุ์ของ “ความหวัง” เล็กๆ ในหัวใจ

ลิงค์ตัวอย่างผลงาน :คลิกที่นี้