หัวใจทองคำ

    • ปี 2563, สาขาสื่อภาพยนตร์ ปี2563

ชื่อผลงาน : หัวใจทองคำ

ความยาวหนัง : ๑ ชั่วโมง ๒๔ นาที

เรื่องย่อ : ภาพยนตร์สารคดีเรื่องหัวใจทองคำ (สร้างจากเรื่องจริงของ ศิริพร ทวีสุข (แซมซั่นหญิง) ซึ่งเคยเป็นแชมป์มวยหญิงโลก ๓ สถาบัน เคยครองเข็มขัดถึง ๕ เส้น / ซึ่งเป็นผู้หญิงไทยคนแรกของโลก…ที่ได้แชมป์มวยโลกระหว่างอยู่ในเรือนจำ) นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเยาวชนที่โดนผู้ใหญ่หลอกใช้ให้ส่งยาส่งยาเสพติดซึ่งใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเพราะเมื่อจับเด็กได้อายุต่ำกว่า ๑๐ ปีไม่ต้องรับโทษ จะทำได้ก็แค่จับมาอบรมที่สน แล้วเชิญผู้ปกครองแล้วก็ปล่อยตัวไป และเมื่อเด็กโดนหลอกใช้ให้ส่งยาเรื่อย ๆ ก็จะพัฒนาจากผ้าขาวเป็นผ้าสีเทาและจากผ้าสีเทาเป็นผ้าดำไปในที่สุด (จากผู้ส่งพัฒนามาเป็นผู้เสพ และจากผู้เสพพัฒนาไปสู่ผู้ขาย)