เชิญอริยมรรค

    • ปี 2563, สาขาบทเพลง ปี2563

ชื่อผลงาน : เชิญอริยมรรค

เจ้าของผลงาน : โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม โดย หน่วยงานทรูปลูกปัญญา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คำร้อง : กวีนิพนธ์ พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี)

แนวคิด (Concept) : 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________