เรื่องราวดี ๆ จากโรงเรียนโควิดวิทยา

    • ปี 2564, สาขาสื่อโฆษณา ปี2564

ชื่อผลงาน : เรื่องราวดี ๆ จากโรงเรียนโควิดวิทยา
เจ้าของผลงาน : Central Department Store
ผู้ผลิต : Central Department Store
แนวคิด (concept) : เรื่องราวดีๆ จากกลุ่มหมอและพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้ก่อตั้ง “โรงเรียนโควิดวิทยา” ซึ่งในสถานการณ์โควิด-19 มีเด็กๆ กว่า 40 คน ถูกส่งเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยทั้งคุณหมอและพี่ๆ พยาบาล นอกจากจะเป็นผู้ให้การรักษาแล้ว ยังต้องรับบทคุณครูช่วยสอนหนังสือให้กับเด็กๆ เหล่านี้อีกด้วย ผลงานโฆษณาเรื่องนี้ เป็นเรื่องราวดีๆ ที่ช่วยสร้างกำลังใจ และความหวังให้กับสังคมไทย

ลิงค์ตัวอย่างผลงาน : คลิกที่นี่