ให้เวลาหน่อยนะ

    • ปี 2564, สาขาสื่อสิ่งพิมพ์ ปี2564

ชื่อหนังสือ : ให้เวลาหน่อยนะ
ผู้เขียน : สุภาวดี หาญเมธี
สำนักพิมพ์ : นานมีบุ้คส์ คิดดี้
เรื่องย่อ  : ในสวนของย่ามีหลายชีวิตอาศัยอยู่ รวมถึงต้นถั่วแขก แต่เมล็ดถั่วแขกน้องเล็กงอกช้าและโตช้า จนพี่ๆ สงสัย แม่จึงตอบว่า “ให้เวลาหน่อยนะ เดี๋ยวน้องก็โต หนังสือเล่มนี้ เป็นนิทานส่งเสริมทักษะสมอง EF ที่ชวนให้เด็กๆ เรียนรู้ที่จะยอมรับความแตกต่าง ความหลากหลาย และเปิดใจกว้างรับฟังความเห็นของคนอื่นๆ อีกทั้งยังสะท้อนคุณธรรมในด้านของความสามัคคีอีกด้วย