ไฟ-ฟ้า by TMB เด็กธรรมดา…คือสิ่งที่สวยงาม

    • ปี 2563, สาขาสื่อโฆษณา ปี2563

ชื่อผลงาน : ไฟ-ฟ้า by TMB/เด็กธรรมดา…คือสิ่งที่สวยงาม

เจ้าของผลงาน : TMB Foundation มูลนิธิทีเอ็มบีเพื่อจุดประกายเยาวชน

ผู้ผลิต : บริษัท ชูใจ กะ กัลยาณมิตร จำกัด

แนวคิด (Concept) : สังคมมักจะให้คุณค่ากับเด็กที่เก่ง เด็กที่มีความสามารถ ว่าเป็นเด็กที่ดี แต่สำหรับศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า โดยทีเอ็มบี พื้นที่ที่ให้เด็ก ๆ ในชุมชนแออัดได้มาเรียนรู้ทักษะและวิชาการ มองว่าเด็กที่ดีมีคุณค่า คือ เด็กธรรมดา ๆ ที่ไม่ต้องเก่งที่สุด ไม่ไปเปรียบเทียบกับใคร รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันคนอื่น และชอบชีวิตตัวเองมากพอ เพราะเราเชื่อว่าเด็กธรรมดา..คือสิ่งที่สวยงาม