Bangkok Zero

    • ปี 2564, สาขาสื่อละคร ปี2564

ชื่อผลงาน : Bangkok Zero
ช่องทางออกอากาศ :  PPTV 36
เรื่องย่อ  : ซีรีส์เพื่อฝ่าวิกฤต Fake News ที่แพร่ระบาดมากที่สุดในโลกโซเชียลปัจจุบัน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทยยุคใหม่ โดยเรื่องราวสื่อสารที่ทันสมัย ตรงกับสถานการณ์ มีการใช้ภาษาวัยรุ่น เพื่อสื่อสารให้ตรงเป้าหมายที่ต้องการสื่อสารด้วย เพื่อให้ผู้ชมได้ฉุกคิดว่า “Bangkok Zero บางกอก ซีโร่ เพราะสิ่งที่คุณเห็นหรือได้ยินอาจไม่ใช่ความจริงเสมอไป…?”

ลิงค์ตัวอย่างผลงาน : คลิกที่นี่